Раздел Высшие

bdpu_logo

Бердянський державний педагогічний університет

Контактные данные

Адрес: Запорожская обл., г. Бердянск, ул. Шмидта, 4
Тел.: (06153)36244 (06153)71984 (06153)42749
Сайт: http://bdpu.org

БДПУ – один із найстаріших та найбільш прогресивних і сучасних навчальних закладів південного сходу України. З нашого університету розпочинається історія розвитку вищої освіти в цьому регіоні, зокрема, у Бердянську – привітному курортному та торгівельному місті, столиці Північного Приазов’я. Понад 80 років поспіль БДПУ успішно здійснює підготовку фахівців для різних галузей освіти. Сьогодні Бердянський державний педагогічний університет – це доступність і перспективність вищої освіти, рівень сучасного навчального закладу, гарантія впевненого старту в кар»єрі та житті.

logo11

БЕРДЯНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (БИП)

Контактные данные

Адрес: Запорожская обл., Бердянск, ул. Свободы 117-а
Тел.: 8(06153) 6-44-08
Сайт: http://bip.azovintel.com/

Бердянський університет менеджменту і бізнесу (рівень акредитації III). Випускники отримують державні дипломи. Підготовка спеціалістів здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр) за такими напрямами підготовки:

- економічна кібернетика, економіка підприємства, маркетинг
- облік і аудит, фінанси і кредит, менеджмент
- правознавство (з правом навчання на останніх курсах в Харківській юридичній академії)
- комп’ютерні науки, програмна інженерія (з правом навчання на останніх курсах в НТУ «Київський політехнічний інститут»)
- соціологія (з отриманням польського диплома європейського зразка)

logo_ariu_zntu

АЗОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ЗНТУ (АРИУ ЗНТУ)

Контактные данные

Адрес: г. Бердянск, Запорожская область, ул. Урицкого, 3
Тел.: (06153) 7-00-11, 7-16-13 (06153) 7-00-11, 3-54-13 (06153) 7-00-11, 7-16-13 (06153) 7-00-11, 7-16-13, 95-595
Сайт: www.ariu.berdyansk.net

АРИУ ЗНТУ осуществляет образовательную деятельность на двух факультетах: права и лингвистики, управления. Институт готовит высокопрофессиональных специалистов образовательно-квалификационных уровней бакалавр, специалист, магистр по специальностям: «экономическая кибернетика», «финансы», «менеджмент организаций» со специализацией: «менеджмент гостиничного, курортного и туристического сервиса» с углубленным изучением английского и второго языка — немецкого, «менеджмент внешнеэкономической деятельности» с углубленной лингвистической подготовкой — английский и немецкий языки, «правоведение». Подготовка специалистов осуществляется по государственному заказу (бюджетная форма) и за счет физических и юридических лиц (по контракту).

Учебно-консультационный пункт в городе Мелитополе Харьковского национального университета внутренних дел (УКП в г. Мелитополе ХНУВД)

Контактные данные

Адрес: г. Мелитополь, ул. Дзержинского, 184
Тел.: (0619) 42-63-65
Сайт: www.melhnuvs.at.ua

Филиал Харьковского вуза МВД в Мелитополе функционирует с 1999 года. Вуз осуществляет подготовку бакалавров и специалистов по специальности 6.030401 «Правоведение», направление Право, специализация — хозяйственно-правовая.
Набор. Ежегодный набор согласно лицензии 100 человек. Ліцензія Серія АВ №443935 від 09.07.2009 г
Форма обучения — заочная на контрактной основе. По окончании обучения студенты получают диплом государственного образца Харьковского национального университета внутренних дел.
Условия поступления:
- после школы на основании сертификатов ВНО (1. История Украины 2. Украинский язык и литература 3. Математика или иностранный язык) — срок обучения 5 лет;
- второе высшее образование (Тестирование по основам правоведения) — срок обучения 3 года;
- после юридического техникума (Тестирование: 1. Уголовное право 2. Уголовный процесс) — срок обучения 3 года.

logo

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (ВМУРоЛ)

Контактные данные

Адрес: Запорожская обл., г. Мелитополь, ул. Дзержинского, 380
Тел.: (06192) 6-94-80 (06192) 6-94-94
Сайт: http://www.vmurol.com.ua

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (ВМУРоЛ) — неприбутковий вищий навчальний заклад колективної форми власності, створений 18 лютого 1999 року за участю Київської міської державної адміністрації, міських та обласних рад.
До 2005 року Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій (МІЕСТ) — це філія. У листопаді 2005 року, в зв’язку з отриманням третього рівня акредитації, було прийнято рішення про надання філії статусу інституту.
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій — це Вищий навчальний заклад, що має III — IV рівень акредитації. Ліцензія МОН АБ №298905 від 15.03.2006. Сертифікат про акредитацію: серія РI-III № 111606 від 14.03.2006 р.
Мета діяльності інституту — надання вищої освіти всім бажаючим, у тому числі молоді з особливими потребами, через впровадження дистанційних технологій навчання.

logo_tgatu

Таврійський державний агротехнологічний університет

Контактные данные

Адрес: Запорожская обл., г.Мелитополь, пр.Б.Хмельницкого, 18
Тел.: (0619) 42-06-18, факс (0619) 42-24-11,
Сайт: http://www.tsaa.org.ua

Таврійський державний агротехнологічний університет засновано у 1932 році. Один з основоположників заснування університету — Грінчак Юрій Львович (1902-1937). Меморіальна дошка встановлена на корпусі № 1 6.09.1999 року.

З 2006 року ректор університету Володимир Миколайович Кюрчев, професор, Заслужений працівник освіти України.

Таврійський державний агротехнологічний університет акредитований за найвищим IV рівнем. Сертифікат про акредитацію ПД-ІV № 086183 від 24.07.2008 р. Ліцензія МОНУ серія АВ № 585954 від 19.07.2011 р. Випускники одержують диплом державного зразка.

До структури університету входять: Механіко-технологічний факультет, Енергетичний факультет, факультет Економіки та бізнесу, факультет Агротехнологій та екології, факультет Інженерії та комп’ютерних технологій; навчально-науковий інститут заочної та дистанційної освіти; інститут післядипломної освіти та дорадництва; 3 науково-дослідні інститути: механізації землеробства півдня України, агротехнологій та екології, соціально-економічного розвитку півдня України; 6 коледжів: Бердянський коледж ТДАТУ, Василівський коледж ТДАТУ, Запорізький коледж ТДАТУ, Мелітопольський коледж ТДАТУ, Новокаховський коледж ТДАТУ, Ногайський коледж ТДАТУ.

Мелітополький державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Контактные данные

Адрес: г.Мелитополь, Запорожская обл., ул.Ленина, 20
Тел.: (06192) 6-90-93
Сайт: www.mdpu.org.ua

За роки існування навчальний заклад підготував більше 30 тисяч спеціалістів, які успішно працюють як в Україні, так і за її межами. У 2004 році колектив університету за вагомий внесок у розвиток освіти в державі було нагороджено Похвальною грамотою Кабінету Міністрів України.

Сьогодні на семи факультетах МДПУ – хіміко-біологічному, природничо-географічному, соціально-гуманітарному, філологічному, інформатики та математики, економічному, мистецтв і художньої освіти навчається більше п’яти тисяч студентів. Підготовка здійснюється за 6 напрямами і 19 спеціальностями. В університеті виконується підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

logo_zieit

ЗАПОРОЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ЗИЭИТ)

Контактные данные

Адрес: г.Запорожье, ул. Кияшко, 15,
Тел.: (0612) 59-48-72 (061) 284-48-72 (061) 289-10-40 (061) 284-48-75 (061) 284-48-79 (061) 284-48-70 (061) 284-48-71
Сайт: http://www.econom.zp.ua/

Обучают по таким специальностям:
- Телекоммуникации
- Налогообложение
- Компьютерные системы и сети
- Экономическая кибернетика
- Экономика предприятия
- Финансы
- Маркетинг
- Международная экономика
- Менеджмент организаций
- Учет и аудит
- Прикладная математика
- Перевод

gerb_akad

Запорізька філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

Контактные данные

Адрес: г. Запорожье, ул. Ильича, 26
Тел.: (061) 224-42-69 Факс: (061) 764-74-81
Сайт: http://www.zfdasoa.ho.com.ua

Запорізька філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України — державний навчальний заклад II рівня акредитації.
Державна академія статистики, обліку та аудиту знаходиться у Києві — це навчальний заклад IV рівня акредитації.
Запорізька філія академії має 60 річний історичний шлях освітньої діяльності від курсової підготовки бухгалтерів до бакалаврів обліку та аудиту, що свідчить про досконалість та адаптацію до змін, що відбуваються в макроекономіці України.
Запорізька філія проводить такі види освітньої діяльності:
- підготовка бакалаврів за спеціальністю „Облік та аудит», термін навчання 4 роки. Форма навчання — денна, заочна . (Вартість навчання за один навчальний рік: 2750грн.- денна; 2500грн. — заочна).
- курсова підготовка за робітничими професіями „Конторський службовець (бухгалтерія)» та „Оператор комп’ютерного набору» на базі 11 класів.
Для вступників філії відкриті підготовчі курси. По закінченню навчання видається диплом державного зразку. До науково-педагогічного складу філії входять кандидати наук та досвідчені викладачі, які є авторами методичних та наукових розробок, публікацій у наукових фахових виданнях.

logo_kult

Киевский Национальный университет культуры и искусств — Київский Національний університет культури і мистецтв (филиал вуза)

Контактные данные

Адрес: г.Запорожье, ул.Медицинская, 8
Тел.: (0612) 33-31-25, 33-22-24. (061) 224-85-77 (061) 224-85-76
Сайт: http://www.knukim.edu.ua

Университет Культуры в народе называемые не иначе, как «университет Поплавского» известен во многом именно благодаря своему «поющему ректору». Не будем обсуждать его вокальные способности :), скажем только, что Запорожский филиал (факультет) этого вуза открылся в 2004 годом, на базе музыкального училища по ул.Маяковского, 22.
В 2005 году филиал переехал в собственное здание (быв. школа) на правом берегу (рядом со зданием райадминистрации Ленинского р-на).
По тем данным, которые предоставляет ВУЗ «прирост» студентов за два года у них уникальный.

Куда отдать ребёнка учиться? Различные образовательные учреждения Харькова - дошкольные, школы, лицеи, техникумы, вузы, академии, а также различные курсы и частные школы готовы вырастить из вашего чада настояшего уникума.

Адаптировал: Александр Божок, Бовкун Артем